Over

Stichting Balfolkfabriek is een overkoepelende balfolkorganisatie die is opgericht om folkdans en -muziek in heel Nederland te ondersteunen. We organiseren zelf een aantal grote evenementen en helpen (beginnende) organisatoren met raad en daad. Feitelijk worden de Balfolkfabriekevenementen gerealiseerd door een netwerk van enthousiaste folkies, te groot om iedereen hier te noemen. Als rechtspersoon ‘Stichting Balfolkfabriek’ kun je echter net wat meer, zoals subsidie aanvragen. Wil je meer balfolk? Lees dan hieronder wat de Balfolkfabriek voor jou kan betekenen, en wat jij voor de Balfolkfabriek kan betekenen!

Doelstelling

Uit onze statuten: “De doelstelling van de stichting is het bevorderen van West-Europese folkdans en folkmuziek in Nederland. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen met livemuziek waarin actieve deelname centraal staat, zoals dansavonden, dans- en muziekworkshops, en het creeëren van een podium voor beginnende muzikanten.”

Wat doen wij?

  • Organiseren van eigen evenementen vanuit verschillende organisatiegroepen en afdelingen. Denk aan Cadansaexterne link, Dansstage Enschedeexterne link , en de bals en workshops in Wageningen, Amsterdam en Utrecht.
  • Overkoepelende activiteiten, zoals bekender maken van balfolk, promotiemateriaal maken, podium bieden aan beginnende bands, balfolk.nl ondersteunen, de nieuwsbrief naar buiten brengen, collecteren voor het anjerfonds, e.d..
  • Ondersteunen van balfolk organisatoren. Een bal, workshop dans of muziek, bedenk het maar; wij helpen graag als ervaren organisator. Allerlei advies, samenwerkingsmogelijkheden, waar begin je, een keer komen meekijken, contacten met bands, hoe kom ik aan geld, locaties, reclamemateriaal, … vraag het ons gerust, daar zijn we voor!
  • Rechtspersoon. Voor een stichting zijn de regels anders dan voor een natuurlijk persoon – op naam van de Balfolkfabriek kan subsidie aangevraagd worden, en in het ergste geval kan ze failliet verklaard worden zonder dat één persoon met schulden blijft zitten. In overleg kun je van onze naam en administratie gebruik maken.
  • Garantsteller. Er kan altijd iets misgaan; als het enorm sneeuwt en er komt niemand naar je evenement, kunnen wij soms het verlies op ons nemen. Deze garantstelling bestaat uit een aantal afspraken die we voor het evenement samen nalopen. Onderstaand vind je meer informatie over garantstelling.
%d bloggers liken dit: