Organisatoren agenda

[English below]

We hebben een agenda speciaal voor organisatoren in Nederland en België. Hier kun je de activiteiten al inzetten, voordat je alles definitief bevestigd hebt. Het doel van de agenda is:

  • Samenwerking bevorderen, bijv. delen van reiskosten voor bandjes
  • Concurrentie voorkomen door ervoor te zorgen dat organisatoren rekening met elkaar kunnen houden bij het plannen

Om deze doelen te bereiken hebben we een aantal afspraken:

  • De evenementen die in de agenda staan zijn niet allemaal definitief, hou de informatie daarom voor jezelf totdat het evenement openbaar bekend is.
  • Wil je een activiteit organiseren in een weekend waarin er al iets gepland staat en waarbij er mogelijk publiek is dat tussen de activiteiten zal kiezen? Neem dan even contact op met de organisator en overleg met elkaar.
  • Het is niet zo dat je niets mag plannen in hetzelfde weekend. Daar is iedereen uiteindelijk vrij in. Even overleggen met elkaar, al is het maar om uit te leggen dat er voor jou echt geen andere optie is. Dat helpt om de samenwerking goed te houden en leidt tot begrip. Als overlap onvermijdelijk is dan leert de ervaring dat bijvoorbeeld gezamenlijke promotie ook kan helpen om voor beide activiteiten genoeg publiek te trekken.

Wij helpen graag bij het zoeken van oplossingen voor het probleem.

Als je al toegang hebt tot de agenda dan zie je hieronder de agenda. Heb je nog geen toegang, maar heb je die wel nodig? Vraag dan toegang aan via stichting@balfolk.nl. We geven je ook direct toegang tot het overzicht met contactgegevens van organisatoren en bands. Vergeet niet om daar ook je eigen gegevens in te vullen.

Hier vind je de contactgegevens van organisatoren en van bands! Ga voorzichtig met deze informatie om! Dat betekent dat je de informatie niet zonder toestemming doorgeeft en niet gebruikt voor reclame mailings. Vul bij ‘bands’ alleen gegevens in die al openbaar zijn of met toestemming van de bands.

English 

We have an agenda for organisers in the Netherlands and Belgium. As an organiser you can put your activities in the agenda before you the event is definitive. The goal of the agenda is:

  • Enhance collaboration, for example sharing travel expenses of the band
  • Prevent competition by enabling organisers to adjust to others while planning events.

To reach this goal, we have some agreements:

  • The events in the agenda might not be definitive yet, so keep the information to yourself until the event is made public.
  • In case you want to organise an event in a weekend in which something is already planned and it might be a problem that the public has to choose one, please get in contact with the organisers and discuss it with each other.
  • It’s not the case that you are not allowed to organise something in the same weekend. Everyone is free to organise what they want, whenever they want to. But it really helps to stay in contact with each other, even if it is only to explain why you are not able to choose another date. From experience we know that it might be helpfull to give an extra push to the promotion together to get enough public at both events.

Feel free to contact the Balfolkfabriek whenever you encounter problems. We are willing to help and we can help to search for solutions.

You see the agenda above when you are already authorized. Not authorized yet, but you do need authorization? Please ask by mail  stichting@balfolk.nl. We will also give you authorization for the contact information of organizers and bands. Do not forget to fill in you own contact information.

Here you find contact information from organisers and bands. Please be mindfull with this information! Do not share the information without permission and do not use it for  promotional mailings. In the worksheet ‘bands’ only fill in information that is online available or when you have permission from the band to share information.

%d bloggers liken dit: