Garantieregeling

Wij weten zelf maar al te goed hoe vervelend het is om persoonlijk het risico van een bal te moeten dragen. Daarom biedt de Balfolkfabriek aan eventueel verlies voor je te dragen.

In een notendop werkt het zo:

Mocht je onverhoopt verlies draaien, dan betalen wij dit verlies tot maximaal 30% van je begrote inkomsten (met in maximum van €1.000). Op een bal met een omzet van €700 is dat €210.  Als je winst maakt, dan draag je 2% van je inkomsten af aan de Balfolkfabriek. Op een bal van €700 is dat €14. Met die afdracht kunnen wij ons garant blijven stellen voor volgende bals.

Wat wanneer?

  • Uiterlijk 8 weken van tevoren stuur je ons een begroting met toelichting (wie komen spelen, waar, etc.). Als wij de begroting goedkeuren, willen we garant staan voor je bal.
  • Je ontvangt van ons binnen 5 weken na het indienen van de aanvraag reactie.
  • Na het evenement, heb je 3 maanden om ons een financieel eindverslag te sturen.
  • Wij zullen binnen 4 weken na het ontvangen van het financiële eindverslag de ondersteuning vertrekken.

Nadere uitleg en alle voorwaarden staan in het Reglement Garantstelling. In de laatste twee pagina’s van dit document vind je ook de criteria terug van de in te leveren documenten (begroting en financieel eindverslag)

Documenten

%d bloggers liken dit: